0242 345 44 33
0545 864 13 71
S.S.S.
Sıkça Sorulan Sorular
Değerleme Uzmanı Nedir?

Gayrimenkul değerleme uzmanlığı, konut, bina, arsa, arazi vb. gayrimenkul kıymetlerin değerini tespit etme işidir. Bu mesleği yapanlar gayrimenkul alım-satımında, ipoteğe dayalı kredi işlemlerinde değer tespiti yaparlar, ayrıca gayrimenkullerle ilgili davalarda bilirkişi olarak görüşlerine başvurulur. Bu mesleği yapanlar  finans matematiğini, tapu mevzuatını ve imar mevzuatını çok iyi bilir, inşaat projelerini analiz eder, genel ekonomik konjonktür ve gayrimenkul piyasası hakkında fikir sahibidirler. Ayrıca spk'nın düzenlemiş olduğu sınavlardan geçerek değerleme uzmanlığı lisansınada sahiptirler. Gayrimenkul satın almak isteyen kişilerin ise, herhangi bir gayrimenkulu almadan önce, gayrimenkul değerleme uzmanlarına başvurmalarında ve alacakları gayrimenkulun gerek tapu işlemlerinde gerekse belediye ile ilgili konularda herhangi bir problemi ve sakıncası olup olmadığını öğrenmelerinde fayda vardır. Uluslararası Değerleme Standartları'na (UDES) göre tanım da şu şekildedir: Gayrimenkul Değerleme Uzmanları, Varlık Değerleme Uzmanları,Değerleme Uzmanları, değerleme yapmak ve sonuçlarını raporlamayı iktisadi bir faaliyet olarak yürüten özel bir meslek grubudur. Meslek erbabı olan değerleme uzmanları oldukça zor eğitim, öğretim ve ehliyet testlerinden geçmek ve becerilerini göstermek durumundadır. Ayrıca bu kişiler, Çalışma İlkeleri (ahlaki ilkeler ve yetkinlik) ve mesleki faaliyet standartlarına riayet etmeli, bunları muhafaza etmeli ve Genel Kabul Görmüş Değerleme İlkelerine uymalıdırlar.

Değerleme ne Amaçla yapılır ve nerelerde kullanılır?

Değerleme her türlü gayrimenkul üzerinde (konut, arsa, dükkan, fabrika vb.) yapılır. Gayrimenkulun günün piyasa şartlarında fiyatını, konumunu, bilinmeyen yasal hakları analiz eder ve değer verir.  - Transfer fiyatlandırmasının piyasa rayiç değerlerine ve emsallere uygunluğu - İleride olması muhtemel bir satın alma, satış veya kiraya verme, - Gayrimenkul karşılığı teminat altına alınan uzun vadeli bir kredi, - Açık artırma, tasfiye satışları, hurda değer tespiti, - Sigorta, vergi ve kamu yararı için yapılan istimlak, - Şirket birleşme, devir ve ele geçirmelerde şirket aktifinde bulunan gayrimenkullerin değerlerinin belirlenmesi, - Kiralama ve leasing işlemlerine konu olan gayrimenkullerin değerinin belirlenmesi, - Gayrimenkule dayalı menkul kıymet ihraçlarında ve gayrimenkul portföyü yöneten kollektif yatırım kuruluşlarında portföyde bulunan gayrimenkullerin değerlerinin belirlenmesi, - Vergi matrahlarının tespiti, - En iyi ve En verimli kullanım analizleri vasıtasıyla proje geliştirilmesi, - Hukuki durum analizleri, - Veraset intikaliyle gelen gayrimenkullerin paylaşımları konularında kullanılır.  

Gayrimenkul Değerleme Nedir ?

Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin ya da gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerleme günündeki olası değerinin, bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere ve verilere dayanarak belirlenmesidir.  Ülkemizde gayrimenkul sektörünün gelişmesine paralel olarak taşınmaz değerlerinin ekonomi içindeki öneminin artması, SPK’nın küçük yatırımcıyı koruma ilkesinden doğan “gerçek değer” arayışı, kurum mülklerinin alım satımı, devir ve takasında bedelin tespiti ve finansal sektörün yeniden yapılandırılmasına bağlı olarak banka aktiflerinin objektif kriterlere göre analizi gibi etkenler bu pazarın gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Değerlemede talep ettiğim değer göz önüne alınırmı?

Gayrimenkulünüze uzmanlarımız tarafından tüm gerekli incelemeler sonrası uzmanlarımızın belirlediği değer verilir. 

Nasıl değerleme yaptırabilirim?

Sitemizin anasayfasında üst kısımdaki "Değerleme Talebi" formunu doldurarak veya 0242 345 44 33'yi arayarak operasyon bölümüyle irtibata geçip değerleme yaptırabilirsiniz.